Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach ws. konkursu "Bezpieczny Strażak 2018"

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego.


Celem programu jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych. Zakup odzieży ochronnej może obejmować:
– ubrania ochronne
– buty bojowe
– hełmy
– kominiarki
– rękawice.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 4 500 zł brutto). Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie więcej niż 5 000,00 zł za sprzęt. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Pula środków przeznaczonych w roku 2018 wynosi – 400 000,00 zł

Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Każda gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej dla danej jednostki OSP oraz jednostka OSP może złożyć bezpośrednio wniosek na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej w ciągu 8 lat trwania Programu.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 1 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Funduszu)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW (kliknij tutaj)

Linki

gorlice.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica