Aktualności

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) dla strażaków ratowników OSP

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W odpowiedzi na liczne pytania płynące zarówno od druhów ochotników jak i samorządowców powiatu gorlickiego dotyczące tzw. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach przekazuję dostępne informacje. Szczegóły dotyczące świadczenia podane zostaną wraz z wprowadzeniem rozporządzeń wykonawczych.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. częściowego rozwiązania problemu zaopatrzenia OSP w tlen medyczny

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,

W związku z licznymi sygnałami druhów ochotników z terenu powiatu gorlickiego dotyczącymi wypowiedzenia dla OSP umów stałej sprzedaży tlenu medycznego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach skierował pismo do Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących używania tlenu medycznego przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w skutek dysponowania do działań przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach.

OSP Stróżna w Szlachetnej Paczce

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stróżnej (gm. Bobowa) aktywnie zaangażowali się w jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce jakim jest "Szlachetna Paczka". Przez dwa kolejne dni w grudniu ubiegłego roku dostarczali paczki do mieszkańców sądecczyzny.

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Zagórzany

Facebook @ospzagorzany.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W środę 5 stycznia o godz. 15:00 na placu przy naszej remizie, odbyło się spotkanie kończące Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, którym był zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla naszej jednostki. To właśnie m.in. dzięki środkom pozyskanym w ramach programu "Małopolskie OSP" możliwe było dokonanie tak ważnej inwestycji.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zawodów halowych MDP 2022

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na dzień 13 lutego 2022 roku zaplanowana została organizacja Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Tym samym do końca stycznia 2022 roku Zarządy Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP przesłać muszą do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach zgłoszenie 2 drużyn (1 w kategorii chłopców oraz 1 w kategorii dziewczyn).

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odznaczeń ZOSP RP na rok 2022

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuje, iż termin składania wniosków o odznaczenia Związku OSP RP na rok bieżący upływa z dniem 10 lutego 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą dopiero w 2023 roku. Prawidłowo wypełnione i zaopiniowane wnioski na aktualnych formularzach z podpisem kandydata do odznaczenia, należy składać w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wpisu do CRBR i aktualizacji danych bankowych

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni druhny i druhowie,
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 lipca 2021 roku, przypominam, że zmianie uległy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od dnia 31 października 2021 roku jednym z podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są Ochotnicze Straże Pożarne.

Linki

zosp malopolska.jpgzosp.jpgpolicja.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica