Artykuły

Lista uczestników Eliminacji Powiatowych OTWP 2019 i inne sprawy organizacyjne

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
poniżej prezentuję listę uczestników zakwalifikowanych do Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" a także szereg kwestii organizacyjnych. Przypominam, iż Eliminacje Powiatowe OTWP zostaną przeprowadzone w czwartek 4 kwietnia br. o godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach (ul. 11 listopada 43)

Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem OTWP, eliminacje przeprowadzać należy w grupach wiekowych:
• I grupa: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
• II grupa: uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum,
• III grupa: uczniowie szkół śrenich.

Prośba o przeprowadzenie Eliminacji Gminnych OTWP została skierowana do Prezesów ZOM-G/G ZOSP RP z terenu powiatu gorlikiego w dniu 5 lutego 2019r. (na wskazane adresy mailowe a także na adresy mailowe Urzędów Miast/Gmin). Tego samego dnia informacja przekazana została również do dyrekcji wszystkich szkół średnich na terenie powiatu gorlickiego.

Eliminacje Gminne OTWP przeprowadzono w 7 gminach na terenie powiatu gorlickiego. Eliminacji nie przeprowadzono w Gminie Ropa i Gminie Sękowa. Nie wszystkie gminy skorzystały z prawa delegowania uczestników we wszystkich trzech grupach wiekowych.

Eliminacje szkolne przeprowadzono w 8 szkołach średnich na terenie powiatu gorlickiego. Eliminacji nie przeprowadzono w 4 szkołach: Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach, Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach, Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej.

Do Eliminacji Powiatowych OTWP zakwalifikowano:
GRUPA I (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)
Gmina Łużna - Grzegorz Szczerba
Gmina Bobowa - Tomasz Cygnarowicz
Gmina Lipinki - Miłosz Przybyło
Gmina Moszczenica - Andrzej Mruk
Gmina Sękowa - brak uczestnika
Gmina Ropa - brak uczestnika
Gmina Uście Gorlickie - Miłosz Nogawka
Gmina Biecz - Maciej Augustyn
Gmina Gorlice - Wojciech Przybyłowicz

GRUPA II (uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum)
Gmina Łużna - Damian Rafa
Gmina Bobowa - Mateusz Śliwa
Gmina Lipinki - Weronika Juruś
Gmina Moszczenica - Marcin Skrobot
Gmina Sękowa - brak uczestnika
Gmina Ropa - brak uczestnika
Gmina Uście Gorlickie - Konrad Kruczek
Gmina Biecz - Wojciech Berdychowski
Gmina Gorlice - Amelia Pyrcioch

GRUPA III (uczniowie szkół średnich)
I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach - Diana Wszołek
Szkoła Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach - Tomasz Kozień
Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - brak uczestnika
Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach - Michał Świerzowski
Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - Damian Miarecki
Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach - brak uczestnika
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej - Waldemar Zygadło
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej - Edyta Sikora
Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - brak uczestnika
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej - Wojciech Mazur
Liceum Ogólnokształcące w Bieczu - Bartłomiej Augustyn
Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej - brak uczestnika
Gmina Łużna - brak uczestnika
Gmina Bobowa - brak uczestnika
Gmina Lipinki - brak uczestnika
Gmina Moszczenica - Jacek Olszowski
Gmina Sękowa - brak uczestnika
Gmina Ropa - brak uczestnika
Gmina Uście Gorlickie - brak uczestnika
Gmina Biecz - brak uczestnika
Gmina Gorlice - Mateusz Firszt

Nad prawidłowym przebiegiem Eliminacji Powiatowych OTWP czuwać będzie 5-osbowe jury pod przewodnictwem dh Przemysława Wszołka - Członka Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP w Krakowie. W jury zasiądą ponadto Wiceprezesi ZOP ZOSP RP w Gorlicach a także przedstawiciel KP PSP w Gorlicach.

W części pisemnej uczestnicy zmierzą się z testem pisemnym złożonym z 30 pytań. Do finału przechodzi 3-5 osób z najwyższą liczbą punktów. Finał to odpowiedź ustana. Punkty zostają wyzerowane. Finaliści umieszczeni zostaną w oddzielnym pomieszczeniu. Pierwszy uczestnik w danej grupie wiekowej losował będzie zestaw pytań A lub B. Każdy kolejny uczestnik z tej grupy odpowiadał będzie na te same pytania. Odpowiedź będzie przed 5 osobową komisją przy udziale wszystkich pozostałych uczestników niezakwalifikowanych do finału oraz opiekunów i gości. Finalista sam czyta pytanie po czym na nie odpowiada. Koniec odpowiedzi sygnalizuje informacją o zakończeniu. Jury pozostaje przez cały czas w milczeniu. Ocena danego uczestnika to średnia z 5 ocen członów jury. Po zakończeniu przewodniczący jury poda prawidłowe odpowiedzi oraz wyniki. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w finale z odpowiedzi ustnej, o przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych z testu pisemnego.

Wedle powyższych zasad przeprowadzono Powiatowe Eliminacje OTWP w roku ubiegłym, co spotkało się z bardzo dużą aprobatą. Zasady te są także praktykowane od wielu lat na szczeblu wojewódzkim czy finale centralnym OTWP.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica