Artykuły

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska 2019” ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2019 roku na realizację Konkursu środki finansowe w wysokości 2.380.000 zł. Zmianie uległ regulamin konkursu. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu, umundurowania, kursu pierwszej pomocy - przysługuje jednostkom OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast dofinansowanie do samochodu, przysługuje wszystkim jednostkom OSP.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków i zawierania umów dotacji w ramach Konkursu, są gminy województwa małopolskiego.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętów i kursu KPP może wynieść do 25.000 zł brutto, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP lub 35.000 zł brutto, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP

Minimalna całkowita wartość dotacji dotyczącej zakupu sprzętów i kursu KPP nie może być mniejsza niż 5.000 zł brutto, a minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10.000 zł brutto. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego lekkiego do 3 tony może wynieść do 50.000 zł brutto, samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 tony do 7,5 tony może wynieść do 60.000 zł brutto, samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego lub ciężkiego może wynieść do 80.000 zł brutto. Kwota przyznanej dotacji może wynieść maksymalnie do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Termin realizacji zadania, okres kwalifikowalności wydatków oraz termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania ustalony został od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2019 roku.

Szczegóły konkursu zawiera REGULAMIN (kliknij aby pobrać)

Wniosek i inne dokumenty (kliknij TUTAJ)

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica