OSP Rożnowice

OSP Rożnowice

Przemysław Wszołek. Opublikowano w OSP Rożnowice

 

ROK POWSTANIA - 1910 r.

LICZBA CZŁONKÓW - 41, MDP - 11

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes - Jan Duran
Wiceprezes - Jan Niemiec
Naczelnik - Krzysztof Malinowski
Zastępca naczelnika - Robert Gąsior
Skarbnik - Krzysztof Wszołek
Sekretarz - Tomasz Gąsior
Gospodarz - Andrzej Wszołek
Członek Zarządu - Jan Kiełtyka
Członek Zarządu - Piotr Pyzik

ADRES:
Rożnowice

KONTAKT:
Krzysztof Malinowski - 13-447-64-81