Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachOSP Mszanka

Przekazanie samochodu oraz ubrań ochronnych dla strażaków OSP Rożnowice i OSP Racławice

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W środę 10 stycznia 2024 roku w remizie OSP Rożnowice podsumowano realizację zadań finansowanych ze środków budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2023”.


Dzięki wsparciu województwa małopolskiego do druhów z OSP KSRG Rożnowice trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy, zaś do strażaków z OSP Racławice 4 komplety ubrań specjalnych.

Samochód średni ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4, wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego. Samochód doposażono ponadto w wyciągarkę elektryczną, działko wodno-pianowe, zraszacze, radiotelefon samochodowy oraz kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu.

Zakup został zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z różnych źródeł finansowych.

Koszt samochodu to 1 119 300,00 zł:
- KSRG: 400 000,00 zł
- budżet Gminy Biecz: 569 300, 00 zł
- środki własne OSP: 5 000,00 zł
- NFŚiGW/ WFOŚiGW: 100 000,00 zł
- Województwo Małopolskie: 45 000,00 zł

W skład zestawów ochrony osobistej dla druhów z OSP Racławice wchodzi: 4 komplety ubrań specjalnych, 4 kominiarki, 4 pary rękawic.

Koszt zestawów 13 400,00 zł
- środki z budżetu Gminy Biecz: 6 700, 00 zł
- środki z budżetu Województwa Małopolskiego: 6 700,00 zł

Przybyłych na uroczystość przywitał Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz. Wyraził on słowa wdzięczności dla strażaków za bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Przybyłym gościom podziękował za wsparcie i pomoc przy realizacji wielu działań, w tym dotyczących doposażenia jednostek OSP w odpowiednie samochody, sprzęt i wyposażenie ochrony osobistej strażaka-ratownika.

Burmistrz dokonał symbolicznego przekazania kluczyków do samochodu strażackiego na ręce dh Krzysztofa Malinowskiego Prezesa OSP KSRG Rożnowice składając życzenia takiej samej liczby powrotów jak wyjazdów do akcji. Na ręce druhny Ewy Przepióry Prezesa OSP Racławice przekazał zakupione zestawy ubrań specjalnych.

W uroczystości udział wzięło liczne grono gości, wśród nich m.in. Honorowy Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusz Stukus, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Przemysław Wszołek, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach mł. bryg. Waldemar Krok wraz z Z-cą Dowódcy JRG w Gorlicach bryg. Dariuszem Surmaczem, Kapelan Strażaków Gminy Biecz ks. Stanisław Pałka, Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący RM w Bieczu Grzegorz Nosal wraz z radni Konradem Mierzwą i Władysławem Bajorkiem oraz strażacy z jednostek OSP w Rożnowicach i Racławicach.

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica