Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachOSP Mszanka

Noworoczne spotkanie strażaków Gminy Sękowa AD 2024

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W piątek 26 stycznia 2024 roku w Gospodzie Magurskiej w Małastowie odbyło się już tradycyjne uroczyste noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej. Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowania działań podejmowanych przez druhów zarówno w 2023 roku, jak i poprzednich latach.

Uczestników spotkania przywitała Wójt Gminy Sękowa a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej dh Małgorzata Małuch. W swoim wystąpieniu Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności ZOG ZOSP RP, a także podsumowała wzorową współpracę samorządu z ochotnikami. Sprawozdanie z działalności operacyjnej jednostek OSP przedstawił Komendant Gminny ZOSP RP dh Paweł Baranowski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. dh Przemysław Wszołek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, mł. bryg. Waldemar Krok – Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, Michał Diduch – Sekretarz Gminy Sękowa, Katarzyna Rak-Wachowska – Skarbnik Gminy Sękowa, dh Bogusław Moroń – Przewodniczący Rady Gminy Sękowa, bryg. Dariusz Surmacz – reprezentujący Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem strażaków, dziękowali im za dotychczasową służbę, a także składali serdeczne życzenia na nowy rok.

Poza członkami Zarządu Oddziału Gminnego, każdą jednostkę OSP z terenu Gminy Sękowa reprezentowała kilkuosobowa delegacja druhów.

Linki

gorlice.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica