Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachOSP Mszanka

Noworoczne spotkanie strażaków Gminy Bobowa AD 2024

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 27 stycznia 2024 roku w Domu Kultury w Jankowej zorganizowane zostało noworoczne spotkanie strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa. Spotkanie było okazją do podsumowania działań w 2023 roku oraz nakreślenia planów na rok bieżący.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Obecni na spotkaniu dokonali analizy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa za ubiegły 2023 rok, zarówno w zakresie działań operacyjnych jak i statutowych a także zaprezentowali szeroką propozycję działań w obu zakresach na najbliższe miesiące.

Sami strażacy spotkanie wykorzystali na wymianę zdań i spostrzeżeń oraz doświadczeń dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek OSP.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Jadwiga Wójtowicz - Radna Województwa Małopolskiego, dh Przemysław Wszołek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, mł. bryg. Piotr Ostrowski - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach, dh Tomasz Tarasek - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej wraz z dh Stanisławem Pękalą - Komendantem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Bobowej, ks. Piotr Pośliński - Kapelan Strażaków Gminy Bobowa, Adam Urbanek - Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego a także Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej i Małgorzata Molendowicz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej .

Każdą jednostką OSP z terenu Gminy Bobowa reprezentowała kilkuosobowa delegacja.

Linki

zosp.jpggorlice.jpgzosp malopolska.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica