Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachOSP Małastów

Roczna odprawa operacyjna dla gorlickich druhów - Wapienne 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W sobotę 25 marca 2017r. w Domu Zdrojowym w Wapiennym (gm. Sękowa),  zorganizowana została roczna odprawa operacyjna do Komendantów ZOSP RP i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Organizatorami odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach. Gospodarzem odprawy była Prezes ZOG ZOSP RP w Sękowej, Wójt Gminy Sękowa dh Małgorzata Małuch.

W odprawie operacyjnej udział wzięli niemalże wszyscy naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gorlickiego wraz z Komendantami Gminnymi ZOSP RP - w sumie blisko 70 druhen i druhów. Na spotkanie z druhami ochotnikami ziemi gorlickiej licznie przybyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach oraz kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach. Obecni byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z gorlickiego - Starosta Gorlicki Karol Górski a także burmistrzowie i wójtowie gorlickich gmin - Wacław Ligęza, Małgorzata Małuch, Jerzy Wałęga, Jan Morańda oraz przedstawiciel burmistrza Gorlic Daniel Janeczek.

Blok tematyczny podzielony został na dwa panele - panel spraw bieżących i regulaminowych Związku OSP RP oraz panel ściśle operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

Tematy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP referował Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Bogusław Łukaszyk.

Panel szkoleniowo - operacyjny Komendy Powiatowej PSP referowali:
mł. bryg. Andrzej Czeluśniak - III mistrzostwa powiatu gorlickiego w ratownictwie medycznym, zasady rozliczenia dotacji z MSWiA, postępowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas interwencji związanych z ptasią grypą, organizacja doskonalenia wewnętrznego w jednostkach OSP, sprawy szkoleniowe i operacyjne w jednostkach OSP,
mł. bryg. Dariusz Surmacz - zasady operowania prądami wody podczas pożarów wewnętrznych,
st. kpt. Piotr Migacz - wnioski po inspekcjach gotowości operacyjnych w 2016, podsumowanie manewrów gminnych za 2016 rok,
bryg. Zbigniew Szurek - mapa hydrantów w powiecie gorlickim,
mł. bryg. Krzysztof Gładysz - omówienie działalności KP PSP w Gorlicach za 2016.

Bez wątpienia przyjęta przed dwoma laty forma wyjazdowych odpraw operacyjnych się sprawdza. Przekłada się to bezpośrednio na frekwencję. Strażacy nie tylko zapoznani zostają z ważnymi sprawami referowanymi przez prelegentów, ale także mogą wymieniać wzajemne doświadczenia i poglądy.

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica