Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachEliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2017

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Aktualności

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach przeprowadzone zostały XXXX Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W zmaganiach udział wzięło 31 uczestników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe - szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.


Uczestnikami zmagań szczebla powiatowego byli laureaci Eliminacji Gminnych OTWP oraz laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury pod przewodnictwem Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gorlicach mł. bryg. Dariusza Surmacza w składzie: Wioletta Sarnecka - przedstawiciel KP PSP Gorlice, mł. bryg. Andrzej Czeluśniak - Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KP PSP Gorlice oraz st. kpt. Piotr Migacz - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KP PSP Gorlice.

Zmagania pożarnicze składały się z dwóch elementów - testu pisemnego oraz finału w postaci odpowiedzi ustnej. Test pisemny składał się z 44 pytań. Do finału zakwalifikowanych zostało po 3 laureatów z najwyższą liczbą punktów. Finał to odpowiedź ustna przed jury oraz sprawdzenie znajomości i obsługi sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" - Gorlice 2017

Szkoły podstawowe
I miejsce: Kamil Kruczek (Szkoła Podstawowa w Gładyszowie, gm. Uście Gorlickie)
II miejsce: Maksymilian Rafa (Szkoła Podstawowa w Mszance, gm. Łużna)
III miejsce: Tomasz Cygnarowicz (Szkoła Podstawowa w Stróżnej, gm. Bobowa)

Szkoły gimnazjalne
I miejsce: Mateusz Firszt (Zespół Szkół w Zagórzanach, gm. Gorlice)
II miejsce: Konrad Kruczek (Gimnazjum w Uściu Gorlickim, gm. Uście Gorlickie)
III miejsce: Łucja Szura (Zespół Szkół w Szalowej, gm. Łużna)

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Wojciech Mazur (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej)
II miejsce: Katarzyna Mika (I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach)
III miejsce: Wojciech Ledniowski (Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach)

Przez cały czas trwania turnieju jego uczestników wspierali m.in Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Krakowie a zarazem Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba, Członek ZOW ZOSP RP w Krakowie a zarazem Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Eugeniusz Stukus, Starosta Gorlicki Karol Górski, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach mł. bryg. Krzysztof Gładysz oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Gorlicach dh Sylwia Mucha, Koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach Maria Gubała oraz Anna Lesia a także Dyrektor CKPiU Adam Tarsa.

Sponsorem nagród dla uczestników był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Starostwa Gorlicki Karol Górski zaś upominki ufundował Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, reprezentowany przez Naczelnika Wydziału Oświaty Aleksandra Augustyna. 

Laureaci Kamil Kruczek, Mateusz Firszt oraz Wojciech Mazur będą reprezentować powiat gorlicki podczas zmagań szczebla wojewódzkiego już 8 kwietnia 2017 roku w Wieliczce.

Foto - Starostwo Powiatowe w Gorlicach 

Foto - Marek Podraza

Linki

zosp.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica