Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
nałożone zostały na nas nowe obowiązki, które wynikają wprost z ustawy. W październiku bieżącego roku zmianie ulegną zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozszerzy zostanie katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Od 31 października 2021 r. jednym z tyc podmiotów będą OSP.

Wynika to z faktu, że OSP jako stowarzyszenia podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Analizując definicję beneficjenta rzeczywistego z perspektywy OSP można stwierdzić, że są nimi członkami zarządu (reprezentują OSP na zewnątrz, posiadają uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność OSP) a także mogą nimi być członkowie komisji rewizyjnej OSP. To jednak zależy od zakresu uprawnień, jakie przyznaje im statut danej OSP.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu Zarządu, dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Linki

policja.jpgzosp malopolska.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica