Aktualności

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczyskach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bobowej. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Na czele nowego Zarządu stanął dh Tomasz Tarasek uzyskując 100% poparcie, zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP powierzono dh Stanisławowi Pękali.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes dh Tomasz Tarasek, który także wybrany został jego przewodniczącym. W szczegółowym sprawozdaniu przedstawił dokonania ubiegłej kadencji. Zjazd jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas posiedzenia zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Prezes - dh Tomasz Tarasek
Wiceprezes - dh Marcin Nowak
Wiceprezes - dh Jan Zieleń
Komendant Gminny - dh Stanisław Pękala
Skarbnik - dh Rafał Dąga
Sekretarz - dh Jan Juruś
Członek Prezydium - dh Roman Tabiś

Po latach pełnienia funkcji Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej rezygnację złożył dh Włodzimierz Mucha. Dziękując za lata współpracy, od przybyłych przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Bobowa, władz samorządowych i przedstawicieli struktur powiatowych i wojewódzkich ZOSP RP otrzymał szereg podziękowań.

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Gorlicach.

Przybyli na Zjazd Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Molendowicz w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej. Podziękowania na codzienną współpracę z deklaracją współpracy złożyli także przedstawiciele ZOSP RP oraz Gminny Kapelan Strażaków ks. Piotr Pośliński.

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu oraz posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej czuwali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba oraz Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny a zarazem Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek. W wystąpieniu skierowanym do uczestników Zjazdu podsumowali ostatnie lata współpracy z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Bobowej a także dokonali oceny przyszłych planów i zamierzeń.

Linki

zosp.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica