Aktualności

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bieczu

Przemysław Wszołek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W sobotę 4 września 2021r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bieczu. Zjazd podsumował ubiegłą kadencję oraz zatwierdził skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, a także wybrał delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Zjazd otworzył ustępujący Prezes ZOM-G ZOSP RP w Bieczu dh Andrzej Wędrychowicz. Po odśpiewaniu hymnu ZOSP RP oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i działaczy ZOSP RP Gminy Biecz, przywitał on przybyłych gości a wśród nich m.in. Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków dh Krzysztofa Kosibę, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Kraków dh Przemysława Wszołka, Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu Grzegorzem Nosalem a także księży kapelanów ks. Stanisława Pałkę i ks. Stanisława Dębiaka.

Przewodniczącym Zjazdu jednogłośnie wybrany został druh Eugeniusz Stukus. Po złożeniu sprawozdań z działalności oraz finansowego Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Zjazdu osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Związku OSP RP wręczone zostały odznaczenia i podziękowania. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowana została Agnieszka Romańska-Bulanda zaś Brązowym Medalem dh Grzegorz Nosal.

Zjazd zatwierdził nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Bieczu. W skład Prezydium Zarządu weszli:
Prezes - dh Andrzej Wędrychowicz
Wiceprezes - dh Dariusz Sokołowski
Wiceprezes- dh Krzysztof Malinowski
Komendant Miejsko-Gminny OSP - dh Piotr Janeczek
Sekretarz - dh Agnieszka Romańska-Bulanda
Skarbnik - dh Grzegorz Nosal
Członkowie Prezydium - dh Henryk Laszkiewicz, dh Zenon Augustyn, dh Kamil Pacyna, dh Piotr Trybus, dh Ewa Przepióra, dh Bogdan Wszołek, dh Karol Dziki, dh. ks. Stanisław Pałka, dh Mirosław Wędrychowicz.
Na czele Komsji Rewizyjnej stanął dh Arkadiusz Łątka

Wszyscy przybyli na Zjazd w serdecznych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę na kolejne lata.

Linki

zosp malopolska.jpggorlice.jpgzosp.jpgpolicja.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica