Komunikaty Prezesa

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) dla strażaków ratowników OSP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W odpowiedzi na liczne pytania płynące zarówno od druhów ochotników jak i samorządowców powiatu gorlickiego dotyczące tzw. świadczenia ratowniczego (dodatku do emerytury) określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 2021r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach przekazuję dostępne informacje. Szczegóły dotyczące świadczenia podane zostaną wraz z wprowadzeniem rozporządzeń wykonawczych.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. częściowego rozwiązania problemu zaopatrzenia OSP w tlen medyczny

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,

W związku z licznymi sygnałami druhów ochotników z terenu powiatu gorlickiego dotyczącymi wypowiedzenia dla OSP umów stałej sprzedaży tlenu medycznego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach skierował pismo do Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących używania tlenu medycznego przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w skutek dysponowania do działań przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. zawodów halowych MDP 2022

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Na dzień 13 lutego 2022 roku zaplanowana została organizacja Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Tym samym do końca stycznia 2022 roku Zarządy Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych ZOSP RP przesłać muszą do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach zgłoszenie 2 drużyn (1 w kategorii chłopców oraz 1 w kategorii dziewczyn).

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. odznaczeń ZOSP RP na rok 2022

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Informuje, iż termin składania wniosków o odznaczenia Związku OSP RP na rok bieżący upływa z dniem 10 lutego 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą dopiero w 2023 roku. Prawidłowo wypełnione i zaopiniowane wnioski na aktualnych formularzach z podpisem kandydata do odznaczenia, należy składać w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. wpisu do CRBR i aktualizacji danych bankowych

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 lipca 2021 roku, przypominam, że zmianie uległy zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od dnia 31 października 2021 roku jednym z podmiotów zobowiązanych do dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są Ochotnicze Straże Pożarne.

Komunikat Prezesa ZOP ZOSP RP Gorlice ws. konkursu plastycznego

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Zarząd Główny Związku OSP RP ogłosił Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny, którego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Komunikat Prezesa ZOSP RP Gorlice ws. odśpiewania hymnu w dniu 11 listopada 2021r.

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

W ślad za apelem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh Waldemara Pawlaka, w związku ze zbliżającą się 103. Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam Was Druhny i Druhowie do współtworzenia wyjątkowej akcji: „Niepodległa dla hymnu”. Inicjatywy, której podstawowym celem jest zaangażowanie Polak i Polaków do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada dokładnie o godzinie. 12.00.

Linki

zosp malopolska.jpgpolicja.jpgzosp.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica