Oddział Powiatowy ZOSP RP w GorlicachArtykuły

Materiały szkoleniowe OSP

dh Adam Bryła. Opublikowano w Materiały szkoleniowe OSP

Program szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z 1 stycznia 2016 roku

 

 

Program szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z roku 2009 

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP, CZ. I

Filename Size
A file of unknown type 01 Organizacja ochotniczych straży pożarnych.pps 90.5 KB
A file of unknown type 02 Służba wewnętrzna, Musztra.pps 1.4 MB
A file of unknown type 03 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.pps 5.93 MB
A file of unknown type 04 Drabiny pożarnicze.pps 2.02 MB
A file of unknown type 05 Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany.pps 15.12 MB
A file of unknown type 06 Proces spalania, a pożar.pps 2.02 MB
A file of unknown type 07 Zadania strażaków w zastępie.pps 2.07 MB
A file of unknown type 08 Podstawy organizacji akcji gaśniczej.pps 539 KB
A file of unknown type 09 Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych.pps 17.07 MB
A file of unknown type 10 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.pps 5.13 MB
A file of unknown type 11 Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.pps 13.36 MB
A file of unknown type 12 Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń.pps 6.65 MB
A file of unknown type 13 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.pps 4.64 MB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 34 KB

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP, CZ. II

Filename Size
A file of unknown type 01 Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej.pps 188 KB
A file of unknown type 02 Rozwój pożaru.pps 379 KB
A file of unknown type 03 Taktyka gaszenia pożarów.pps 1.77 MB
A file of unknown type 04 Sprzęt ochrony dróg oddechowych.pps 6.42 MB
A file of unknown type 05 Ratowniczy sprzęt mechaniczny.pps 15.15 MB
A file of unknown type 06 Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych.pps 2.42 MB
A file of unknown type 07 Elementy pierwszej pomocy.pps 7.81 MB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 29.5 KB

 

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Filename Size
A file of unknown type 01 Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.pps 2.05 MB
A file of unknown type 02 Budowa pojazdów samochodowych.pps 5.5 MB
A file of unknown type 03 Hydrauliczne urządzenia ratownicze.pps 12.43 MB
A file of unknown type 04 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.pps 5.02 MB
A file of unknown type 05 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.pps 15.65 MB
A file of unknown type 06 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.pps 4.85 MB
A file of unknown type 07 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.pps 7.09 MB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 29 KB

 

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH

Filename Size
A file of unknown type 01 Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.pps 1.6 MB
A file of unknown type 02 Działania ratownicze i zabezpieczające.pps 2.15 MB
A file of unknown type 03 Usuwanie skutków powodzi.pps 2.36 MB
A file of unknown type 04 Sprzęt ratownictwa wodnego.pps 2.13 MB
A file of unknown type 05 Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.pps 3.38 MB
A file of unknown type 06 Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.pps 1.29 MB
A file of unknown type 07 Lokalizacja i wydobywanie zwłok.pps 1.35 MB
A file of unknown type 08 Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.pps 1.79 MB
A file of unknown type 09 Działania ratownicze na lodzie.pps 1.14 MB
A file of unknown type Załącznik - ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH.pps 2.34 MB

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Filename Size
A file of unknown type 01 Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.pps 521 KB
A file of unknown type 02 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.pps 8.33 MB
A file of unknown type 03 Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.pps 89 KB
A file of unknown type 04 Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp.pps 47.77 MB
A file of unknown type 05 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.pps 12.98 MB
A file of unknown type 06 Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.pps 17.59 MB
A file of unknown type 07 Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych.pps 6.73 MB
A file of unknown type 08 Konserwacja i eksploatacja pił.pps 9.29 MB
A file of unknown type 09 Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.pps 3.75 MB
A file of unknown type 10 Łączność i alarmowanie.pps 6.19 MB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 31 KB

 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

Filename Size
A file of unknown type 01 Organizacja ochrony przeciwpożarowej.pps 100.5 KB
A file of unknown type 02 Kierowanie działaniami gaśniczymi.pps 43 KB
A file of unknown type 03 Działania gaśnicze.pps 298 KB
A file of unknown type 04 Działania ratownictwa na drodze.pps 2.34 MB
A file of unknown type 05 Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.pps 355.5 KB
A file of unknown type 06 Organizacja szkoleń doskonalących w OSP.pps 158.5 KB
A file of unknown type 07 Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.pps 937.5 KB
A file of unknown type 08 Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno Technicznych OSP.pps 59.5 KB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 15 KB

 

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

Filename Size
A file of unknown type 01 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP.pps 76.5 KB
A file of unknown type 02 Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP.pps 165.5 KB
A file of unknown type 03 Wybrane zagadnienia operacyjne.pps 1.22 MB
A file of unknown type 04 Ceremoniał pożarniczy.pps 12 MB
A file of unknown type 05 Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.pps 643 KB
A file of unknown type 06 Zaplecze logistyczne w OSP.pps 10.99 MB
A file of unknown type 07 Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.pps 4.59 MB
A Microsoft Word file WYKAZ TEMATÓW.doc 28 KB

 

Linki

policja.jpggorlice.jpgzosp.jpgzosp malopolska.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica